Hovedentreprenør i Uruguay

Åben kort
Lokal tid:
09:07:08
Habichuelas Juegos Didácticos

Habichuelas Juegos Didácticos

20 de Setiembre 1453, Montevideo
storeLæs mere

automecanica bibi

20 de Setiembre 1530, Montevideo
car_repairLæs mere

Gissel espacio de belleza

20 de Setiembre 1501, 11600, Montevideo
point_of_interestLæs mere
Brazilian Embassy in Uruguay

Brazilian Embassy in Uruguay

Bulevar General Artigas 1394, Montevideo
embassyLæs mere

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario (CENDYTMA)

Bulevar General Artigas 1490, Montevideo
hospitalLæs mere
Grand Vision

Grand Vision

Bulevar General Artigas 1457, Montevideo
storeLæs mere
Movil Pet

Movil Pet

Bulevar General Artigas 1471, Montevideo
storeLæs mere

Automecanica bibi

20 de Setiembre 1470, Montevideo
car_repairLæs mere

Macrotec - Celulares y Tablets

Bulevar Gral Artigas 1399, Montevideo
point_of_interestLæs mere

los fueguitos

Bulevar General Artigas, Montevideo
schoolLæs mere
Parada de Omnibus

Parada de Omnibus

Avenida General Rivera 2416, Montevideo
transit_stationLæs mere

Chefcitos "Escuela de cocina para niños"

Avenida General Rivera 2317, Montevideo
schoolLæs mere
El Club De La Papa Frita

El Club De La Papa Frita

Avenida General Rivera 2403, Montevideo
restaurantLæs mere

Perfumería Natal

Bulevar General Artigas 1469, Montevideo
healthLæs mere
Hermes

Hermes

Bulevar General Artigas 1399, Montevideo
clothing_storeLæs mere
Natal 8

Natal 8

Bulevar General Artigas 1469, Montevideo
home_goods_storeLæs mere
Mangata (Parque Batlle)

Mangata (Parque Batlle)

Avenida General Rivera 2411, Montevideo
beauty_salonLæs mere
Bonilla Neumaticos

Bonilla Neumaticos

2430, Avenida General Rivera, Montevideo
car_repairLæs mere
Grandvision by Lux Optics

Grandvision by Lux Optics

Bulevar General Artigas 1457, Montevideo
storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning